Areas touching Monterrei

Get this data as JSON

 1. Alto Tâmega

  ID 963782, OSM Administrative Boundary Level 5 (O05)

 2. Castrelo do Val

  ID 856739, OSM Administrative Boundary Level 8 (O08)

 3. Cualedro

  ID 1030581, OSM Administrative Boundary Level 8 (O08)

 4. Laza

  ID 856507, OSM Administrative Boundary Level 8 (O08)

 5. Montalegre

  ID 984490, OSM Administrative Boundary Level 7 (O07)

 6. Norte

  ID 961158, OSM Administrative Boundary Level 4 (O04)

 7. Oímbra

  ID 1030559, OSM Administrative Boundary Level 8 (O08)

 8. Portugal

  ID 958817, OSM Administrative Boundary Level 2 (O02)

 9. Verín

  ID 1195974, OSM Administrative Boundary Level 8 (O08)

 10. Vilar de Perdizes

  ID 1093682, OSM Administrative Boundary Level 9 (O09)

 11. Vilar de Perdizes e Meixide

  ID 1037740, OSM Administrative Boundary Level 8 (O08)

 12. Vila Real

  ID 973243, OSM Administrative Boundary Level 6 (O06)