Areas touching Ezkerekotxa

Get this data as JSON

 1. Alegría-Dulantzi

  ID 1032181, OSM Administrative Boundary Level 8 (O08)

 2. Alegría-Dulantzi

  ID 1118762, OSM Administrative Boundary Level 9 (O09)

 3. Arrieta

  ID 1118857, OSM Administrative Boundary Level 9 (O09)

 4. Barrundia

  ID 1030479, OSM Administrative Boundary Level 8 (O08)

 5. Comunal de Ilarra

  ID 1307757, OSM Administrative Boundary Level 10 (O10)

 6. Dallo

  ID 1118815, OSM Administrative Boundary Level 9 (O09)

 7. Gazeo

  ID 1118861, OSM Administrative Boundary Level 9 (O09)

 8. Heredia

  ID 1118824, OSM Administrative Boundary Level 9 (O09)

 9. San Millán/Donemiliaga

  ID 1030723, OSM Administrative Boundary Level 8 (O08)

 10. Txintxetru

  ID 1118878, OSM Administrative Boundary Level 9 (O09)