Areas that intersect Շիրակի մարզ

Get this data as JSON

 1. Akyaka

  ID 694421, OSM Administrative Boundary Level 6 (O06)

 2. Ardahan

  ID 959242, OSM Administrative Boundary Level 4 (O04)

 3. Arpaçay

  ID 967944, OSM Administrative Boundary Level 6 (O06)

 4. Border Gyumri

  ID 1190197, OSM Administrative Boundary Level 4 (O04)

 5. Çıldır

  ID 966198, OSM Administrative Boundary Level 6 (O06)

 6. Digor

  ID 802771, OSM Administrative Boundary Level 6 (O06)

 7. Doğu Anadolu Bölgesi

  ID 958987, OSM Administrative Boundary Level 3 (O03)

 8. Kars

  ID 959713, OSM Administrative Boundary Level 4 (O04)

 9. Kars merkez

  ID 694424, OSM Administrative Boundary Level 6 (O06)

 10. Türkiye

  ID 958729, OSM Administrative Boundary Level 2 (O02)

 11. Արագածոտնի մարզ

  ID 795056, OSM Administrative Boundary Level 4 (O04)

 12. Գյումրի

  ID 1190158, OSM Administrative Boundary Level 4 (O04)

 13. Լոռու մարզ

  ID 960744, OSM Administrative Boundary Level 4 (O04)

 14. Հայաստան

  ID 958837, OSM Administrative Boundary Level 2 (O02)

 15. დმანისის რაიონი

  ID 694817, OSM Administrative Boundary Level 6 (O06)

 16. ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტი

  ID 968428, OSM Administrative Boundary Level 6 (O06)

 17. სამცხე-ჯავახეთი

  ID 959896, OSM Administrative Boundary Level 4 (O04)

 18. საქართველო

  ID 958806, OSM Administrative Boundary Level 2 (O02)

 19. ქვემო ქართლი

  ID 959904, OSM Administrative Boundary Level 4 (O04)