Areas covered by Trnavský kraj

Get this data as JSON

 1. Abrahám

  ID 1093728, OSM Administrative Boundary Level 9 (O09)

 2. Abrahám

  ID 1124626, OSM Administrative Boundary Level 10 (O10)

 3. Amadeho Kračany

  ID 215492, OSM Administrative Boundary Level 10 (O10)

 4. Báč

  ID 199955, OSM Administrative Boundary Level 9 (O09)

 5. Báč

  ID 215505, OSM Administrative Boundary Level 10 (O10)

 6. Baka

  ID 199978, OSM Administrative Boundary Level 9 (O09)

 7. Baka

  ID 215493, OSM Administrative Boundary Level 10 (O10)

 8. Baloň

  ID 199965, OSM Administrative Boundary Level 9 (O09)

 9. Baloň

  ID 215494, OSM Administrative Boundary Level 10 (O10)

 10. Banka

  ID 199862, OSM Administrative Boundary Level 9 (O09)

 11. Banka

  ID 215331, OSM Administrative Boundary Level 10 (O10)

 12. Bašovce

  ID 199846, OSM Administrative Boundary Level 9 (O09)

 13. Bašovce

  ID 215332, OSM Administrative Boundary Level 10 (O10)

 14. Beketfa

  ID 215495, OSM Administrative Boundary Level 10 (O10)

 15. Bellova Ves

  ID 199968, OSM Administrative Boundary Level 9 (O09)

 16. Bellova Ves

  ID 215496, OSM Administrative Boundary Level 10 (O10)

 17. Benkova Potôň

  ID 215497, OSM Administrative Boundary Level 10 (O10)

 18. Biely Kostol

  ID 1093720, OSM Administrative Boundary Level 9 (O09)

 19. Biely Kostol

  ID 1124609, OSM Administrative Boundary Level 10 (O10)

 20. Bílkove Humence

  ID 199793, OSM Administrative Boundary Level 9 (O09)

 21. Bílkove Humence

  ID 215232, OSM Administrative Boundary Level 10 (O10)

 22. Bíňovce

  ID 199836, OSM Administrative Boundary Level 9 (O09)

 23. Bíňovce

  ID 215278, OSM Administrative Boundary Level 10 (O10)

 24. Blahová

  ID 482867, OSM Administrative Boundary Level 9 (O09)

 25. Blahová

  ID 491223, OSM Administrative Boundary Level 10 (O10)

 26. Blatná lúka

  ID 215499, OSM Administrative Boundary Level 10 (O10)

 27. Blatná na Ostrove

  ID 199996, OSM Administrative Boundary Level 9 (O09)

 28. Blatná na Ostrove

  ID 215500, OSM Administrative Boundary Level 10 (O10)

 29. Blažov

  ID 215501, OSM Administrative Boundary Level 10 (O10)

 30. Bodíky

  ID 889802, OSM Administrative Boundary Level 9 (O09)

 31. Bodíky

  ID 908948, OSM Administrative Boundary Level 10 (O10)

 32. Bohdanovce nad Trnavou

  ID 1093718, OSM Administrative Boundary Level 9 (O09)

 33. Bohdanovce nad Trnavou

  ID 1124610, OSM Administrative Boundary Level 10 (O10)

 34. Boheľov

  ID 1093734, OSM Administrative Boundary Level 9 (O09)

 35. Boheľov

  ID 1124639, OSM Administrative Boundary Level 10 (O10)

 36. Bohunice

  ID 491143, OSM Administrative Boundary Level 10 (O10)

 37. Bojničky

  ID 199887, OSM Administrative Boundary Level 9 (O09)

 38. Bojničky

  ID 215390, OSM Administrative Boundary Level 10 (O10)

 39. Boleráz

  ID 756430, OSM Administrative Boundary Level 9 (O09)

 40. Boleráz

  ID 769058, OSM Administrative Boundary Level 10 (O10)

 41. Borová

  ID 610326, OSM Administrative Boundary Level 9 (O09)

 42. Borová

  ID 622855, OSM Administrative Boundary Level 10 (O10)

 43. Borová

  ID 623136, OSM Administrative Boundary Level 10 (O10)

 44. Borovce

  ID 199843, OSM Administrative Boundary Level 9 (O09)

 45. Borovce

  ID 215333, OSM Administrative Boundary Level 10 (O10)

 46. Borský Mikuláš

  ID 215229, OSM Administrative Boundary Level 10 (O10)

 47. Borský Mikuláš

  ID 889771, OSM Administrative Boundary Level 9 (O09)

 48. Borský Peter

  ID 908900, OSM Administrative Boundary Level 10 (O10)

 49. Borský Svätý Jur

  ID 610325, OSM Administrative Boundary Level 9 (O09)

 50. Borský Svätý Jur

  ID 622848, OSM Administrative Boundary Level 10 (O10)

 51. Brakoň

  ID 215418, OSM Administrative Boundary Level 10 (O10)

 52. Brestovany

  ID 889775, OSM Administrative Boundary Level 9 (O09)

 53. Brodské

  ID 199760, OSM Administrative Boundary Level 9 (O09)

 54. Brodské

  ID 214555, OSM Administrative Boundary Level 10 (O10)

 55. Bučany

  ID 482840, OSM Administrative Boundary Level 9 (O09)

 56. Bučany

  ID 491145, OSM Administrative Boundary Level 10 (O10)

 57. Bučuháza

  ID 215504, OSM Administrative Boundary Level 10 (O10)

 58. Buková

  ID 680227, OSM Administrative Boundary Level 9 (O09)

 59. Buková

  ID 682506, OSM Administrative Boundary Level 10 (O10)

 60. Búštelek

  ID 215506, OSM Administrative Boundary Level 10 (O10)

 61. Čakany

  ID 199937, OSM Administrative Boundary Level 9 (O09)

 62. Čakany

  ID 215595, OSM Administrative Boundary Level 10 (O10)

 63. Čáry

  ID 1093715, OSM Administrative Boundary Level 9 (O09)

 64. Čáry

  ID 1124603, OSM Administrative Boundary Level 10 (O10)

 65. Častkov

  ID 199787, OSM Administrative Boundary Level 9 (O09)

 66. Častkov

  ID 215260, OSM Administrative Boundary Level 10 (O10)

 67. Čečínska Potôň

  ID 215599, OSM Administrative Boundary Level 10 (O10)

 68. Čéfa

  ID 215603, OSM Administrative Boundary Level 10 (O10)

 69. Čenkesfa

  ID 215596, OSM Administrative Boundary Level 10 (O10)

 70. Čenkovce

  ID 199958, OSM Administrative Boundary Level 9 (O09)

 71. Čenkovce

  ID 215597, OSM Administrative Boundary Level 10 (O10)

 72. Čentöfa

  ID 215598, OSM Administrative Boundary Level 10 (O10)

 73. Cerová

  ID 199789, OSM Administrative Boundary Level 9 (O09)

 74. Cerová-Lieskové

  ID 215233, OSM Administrative Boundary Level 10 (O10)

 75. Červeník

  ID 199870, OSM Administrative Boundary Level 9 (O09)

 76. Červeník

  ID 215413, OSM Administrative Boundary Level 10 (O10)

 77. Chropov

  ID 482816, OSM Administrative Boundary Level 9 (O09)

 78. Chropov

  ID 490928, OSM Administrative Boundary Level 10 (O10)

 79. Chtelnica

  ID 1093723, OSM Administrative Boundary Level 9 (O09)

 80. Chtelnica

  ID 1124616, OSM Administrative Boundary Level 10 (O10)

 81. Čierna Voda

  ID 1093729, OSM Administrative Boundary Level 9 (O09)

 82. Čierna Voda

  ID 1124632, OSM Administrative Boundary Level 10 (O10)

 83. Čierny Brod

  ID 610356, OSM Administrative Boundary Level 9 (O09)

 84. Čierny Brod

  ID 622920, OSM Administrative Boundary Level 10 (O10)

 85. Cífer

  ID 769059, OSM Administrative Boundary Level 10 (O10)

 86. Cífer

  ID 889773, OSM Administrative Boundary Level 9 (O09)

 87. Čilistov

  ID 908957, OSM Administrative Boundary Level 10 (O10)

 88. Čiližská Radvaň

  ID 199970, OSM Administrative Boundary Level 9 (O09)

 89. Čiližská Radvaň

  ID 215601, OSM Administrative Boundary Level 10 (O10)

 90. Čukárska Paka

  ID 215602, OSM Administrative Boundary Level 10 (O10)

 91. Dechtice

  ID 610333, OSM Administrative Boundary Level 9 (O09)

 92. Dechtice

  ID 622856, OSM Administrative Boundary Level 10 (O10)

 93. Dlhá

  ID 610335, OSM Administrative Boundary Level 9 (O09)

 94. Dlhá

  ID 622857, OSM Administrative Boundary Level 10 (O10)

 95. Dobrá Voda

  ID 610329, OSM Administrative Boundary Level 9 (O09)

 96. Dobrá Voda

  ID 622858, OSM Administrative Boundary Level 10 (O10)

 97. Dobrohošť

  ID 199967, OSM Administrative Boundary Level 9 (O09)

 98. Dobrohošť

  ID 215507, OSM Administrative Boundary Level 10 (O10)

 99. Dojč

  ID 1093714, OSM Administrative Boundary Level 9 (O09)

 100. Dojč

  ID 1124594, OSM Administrative Boundary Level 10 (O10)

 101. Dolná Krupá

  ID 889777, OSM Administrative Boundary Level 9 (O09)

 102. Dolná Krupá

  ID 908908, OSM Administrative Boundary Level 10 (O10)

 103. Dolná Potôň

  ID 908949, OSM Administrative Boundary Level 10 (O10)

 104. Dolná Streda

  ID 199901, OSM Administrative Boundary Level 9 (O09)

 105. Dolná Streda

  ID 215419, OSM Administrative Boundary Level 10 (O10)

 106. Dolné Dubovany

  ID 215335, OSM Administrative Boundary Level 10 (O10)

 107. Dolné Dubové

  ID 889778, OSM Administrative Boundary Level 9 (O09)

 108. Dolné Dubové

  ID 908909, OSM Administrative Boundary Level 10 (O10)

 109. Dolné Janíky

  ID 215509, OSM Administrative Boundary Level 10 (O10)

 110. Dolné Lovčice

  ID 756431, OSM Administrative Boundary Level 9 (O09)

 111. Dolné Lovčice

  ID 769061, OSM Administrative Boundary Level 10 (O10)

 112. Dolné Orešany

  ID 1093717, OSM Administrative Boundary Level 9 (O09)

 113. Dolné Orešany

  ID 1124611, OSM Administrative Boundary Level 10 (O10)

 114. Dolné Otrokovce

  ID 199874, OSM Administrative Boundary Level 9 (O09)

 115. Dolné Otrokovce

  ID 215391, OSM Administrative Boundary Level 10 (O10)

 116. Dolné Saliby

  ID 1093732, OSM Administrative Boundary Level 9 (O09)

 117. Dolné Saliby

  ID 1124627, OSM Administrative Boundary Level 10 (O10)

 118. Dolné Topoľníky

  ID 908950, OSM Administrative Boundary Level 10 (O10)

 119. Dolné Trhovište

  ID 482850, OSM Administrative Boundary Level 9 (O09)

 120. Dolné Trhovište

  ID 491188, OSM Administrative Boundary Level 10 (O10)

 121. Dolné Zelenice

  ID 199879, OSM Administrative Boundary Level 9 (O09)

 122. Dolné Zelenice

  ID 215393, OSM Administrative Boundary Level 10 (O10)

 123. Dolný Bar

  ID 199981, OSM Administrative Boundary Level 9 (O09)

 124. Dolný Bar

  ID 215511, OSM Administrative Boundary Level 10 (O10)

 125. Dolný Čepeň

  ID 215422, OSM Administrative Boundary Level 10 (O10)

 126. Dolný Chotár

  ID 889794, OSM Administrative Boundary Level 9 (O09)

 127. Dolný Chotár

  ID 908934, OSM Administrative Boundary Level 10 (O10)

 128. Dolný Lopašov

  ID 1093722, OSM Administrative Boundary Level 9 (O09)

 129. Dolný Lopašov

  ID 1124617, OSM Administrative Boundary Level 10 (O10)

 130. Dolný Štál

  ID 199986, OSM Administrative Boundary Level 9 (O09)

 131. Dolný Štál

  ID 215512, OSM Administrative Boundary Level 10 (O10)

 132. Drahovce

  ID 199851, OSM Administrative Boundary Level 9 (O09)

 133. Drahovce

  ID 215337, OSM Administrative Boundary Level 10 (O10)

 134. Dubovany

  ID 199861, OSM Administrative Boundary Level 9 (O09)

 135. Dubovce

  ID 199748, OSM Administrative Boundary Level 9 (O09)

 136. Ducové

  ID 199866, OSM Administrative Boundary Level 9 (O09)

 137. Ducové

  ID 215338, OSM Administrative Boundary Level 10 (O10)

 138. Dunajská Streda

  ID 756458, OSM Administrative Boundary Level 9 (O09)

 139. Dunajská Streda

  ID 769091, OSM Administrative Boundary Level 10 (O10)

 140. Dunajský Klátov

  ID 199934, OSM Administrative Boundary Level 9 (O09)

 141. Dunajský Klátov

  ID 215514, OSM Administrative Boundary Level 10 (O10)

 142. Dvorníky

  ID 610351, OSM Administrative Boundary Level 9 (O09)

 143. Dvorníky

  ID 622904, OSM Administrative Boundary Level 10 (O10)

 144. Eliášovce

  ID 215515, OSM Administrative Boundary Level 10 (O10)

 145. Ereč

  ID 682512, OSM Administrative Boundary Level 10 (O10)

 146. Etreho Kračany

  ID 215516, OSM Administrative Boundary Level 10 (O10)

 147. Gabčíkovo

  ID 889797, OSM Administrative Boundary Level 9 (O09)

 148. Gabčíkovo

  ID 908951, OSM Administrative Boundary Level 10 (O10)

 149. Galanta

  ID 610362, OSM Administrative Boundary Level 9 (O09)

 150. Galanta

  ID 622906, OSM Administrative Boundary Level 10 (O10)

 151. Gáň

  ID 199902, OSM Administrative Boundary Level 9 (O09)

 152. Gáň

  ID 215425, OSM Administrative Boundary Level 10 (O10)

 153. Gbely

  ID 610310, OSM Administrative Boundary Level 9 (O09)

 154. Gbely

  ID 622638, OSM Administrative Boundary Level 10 (O10)

 155. Heď

  ID 215426, OSM Administrative Boundary Level 10 (O10)

 156. Heďbeneéte

  ID 215518, OSM Administrative Boundary Level 10 (O10)

 157. Hlboké

  ID 1093713, OSM Administrative Boundary Level 9 (O09)

 158. Hlboké

  ID 1124595, OSM Administrative Boundary Level 10 (O10)

 159. Hlohovec

  ID 491189, OSM Administrative Boundary Level 10 (O10)

 160. Hlohovec

  ID 756446, OSM Administrative Boundary Level 9 (O09)

 161. Hody

  ID 215427, OSM Administrative Boundary Level 10 (O10)

 162. Holíč

  ID 1093658, OSM Administrative Boundary Level 9 (O09)

 163. Holíč

  ID 1124463, OSM Administrative Boundary Level 10 (O10)

 164. Holice

  ID 199943, OSM Administrative Boundary Level 9 (O09)

 165. Horná Krupá

  ID 199797, OSM Administrative Boundary Level 9 (O09)

 166. Horná Krupá

  ID 215287, OSM Administrative Boundary Level 10 (O10)

 167. Horná Potôň

  ID 199957, OSM Administrative Boundary Level 9 (O09)

 168. Horná Potôň

  ID 215519, OSM Administrative Boundary Level 10 (O10)

 169. Horné Dubovany

  ID 215339, OSM Administrative Boundary Level 10 (O10)

 170. Horné Dubové

  ID 199806, OSM Administrative Boundary Level 9 (O09)

 171. Horné Dubové

  ID 215288, OSM Administrative Boundary Level 10 (O10)

 172. Horné Janíky

  ID 215520, OSM Administrative Boundary Level 10 (O10)

 173. Horné Lovčice

  ID 491149, OSM Administrative Boundary Level 10 (O10)

 174. Horné Mýto

  ID 1093735, OSM Administrative Boundary Level 9 (O09)

 175. Horné Mýto

  ID 1124640, OSM Administrative Boundary Level 10 (O10)

 176. Horné Orešany

  ID 1093716, OSM Administrative Boundary Level 9 (O09)

 177. Horné Orešany

  ID 1124612, OSM Administrative Boundary Level 10 (O10)

 178. Horné Otrokovce

  ID 1093725, OSM Administrative Boundary Level 9 (O09)

 179. Horné Otrokovce

  ID 1124624, OSM Administrative Boundary Level 10 (O10)

 180. Horné Saliby

  ID 610359, OSM Administrative Boundary Level 9 (O09)

 181. Horné Saliby

  ID 622907, OSM Administrative Boundary Level 10 (O10)

 182. Horné Topoľníky

  ID 215522, OSM Administrative Boundary Level 10 (O10)

 183. Horné Trhovište

  ID 199867, OSM Administrative Boundary Level 9 (O09)

 184. Horné Trhovište

  ID 215397, OSM Administrative Boundary Level 10 (O10)

 185. Horné Zelenice

  ID 199890, OSM Administrative Boundary Level 9 (O09)

 186. Horné Zelenice

  ID 215398, OSM Administrative Boundary Level 10 (O10)

 187. Horný Bar

  ID 622928, OSM Administrative Boundary Level 10 (O10)

 188. Horný Bar

  ID 889796, OSM Administrative Boundary Level 9 (O09)

 189. Horný Čepeň

  ID 215429, OSM Administrative Boundary Level 10 (O10)

 190. Horný Štál

  ID 215524, OSM Administrative Boundary Level 10 (O10)

 191. Hoste

  ID 329214, OSM Administrative Boundary Level 9 (O09)

 192. Hoste

  ID 337926, OSM Administrative Boundary Level 10 (O10)

 193. Hradište pod Vrátnom

  ID 610324, OSM Administrative Boundary Level 9 (O09)

 194. Hradište pod Vrátnom

  ID 622849, OSM Administrative Boundary Level 10 (O10)

 195. Hrnčiarovce

  ID 908910, OSM Administrative Boundary Level 10 (O10)

 196. Hrnčiarovce

  ID 909123, OSM Administrative Boundary Level 10 (O10)

 197. Hrnčiarovce nad Parnou

  ID 889772, OSM Administrative Boundary Level 9 (O09)

 198. Hubice

  ID 199995, OSM Administrative Boundary Level 9 (O09)

 199. Hubice

  ID 215525, OSM Administrative Boundary Level 10 (O10)

 200. Hubina

  ID 1093724, OSM Administrative Boundary Level 9 (O09)

 201. Hubina

  ID 1124618, OSM Administrative Boundary Level 10 (O10)

 202. Hviezdoslavov

  ID 215526, OSM Administrative Boundary Level 10 (O10)

 203. Hviezdoslavov

  ID 1093739, OSM Administrative Boundary Level 9 (O09)

 204. Ižop

  ID 622929, OSM Administrative Boundary Level 10 (O10)

 205. Jablonica

  ID 680223, OSM Administrative Boundary Level 9 (O09)

 206. Jablonica

  ID 682502, OSM Administrative Boundary Level 10 (O10)

 207. Jahodná

  ID 199993, OSM Administrative Boundary Level 9 (O09)

 208. Jahodná

  ID 215528, OSM Administrative Boundary Level 10 (O10)

 209. Jalšové

  ID 1093726, OSM Administrative Boundary Level 9 (O09)

 210. Jalšové

  ID 1124625, OSM Administrative Boundary Level 10 (O10)

 211. Janíky

  ID 199984, OSM Administrative Boundary Level 9 (O09)

 212. Jánovce

  ID 199900, OSM Administrative Boundary Level 9 (O09)

 213. Jánovce

  ID 215432, OSM Administrative Boundary Level 10 (O10)

 214. Jarná

  ID 769062, OSM Administrative Boundary Level 10 (O10)

 215. Jaslovce

  ID 491150, OSM Administrative Boundary Level 10 (O10)

 216. Jaslovské Bohunice

  ID 482838, OSM Administrative Boundary Level 9 (O09)

 217. Jastrabie Kračany

  ID 215529, OSM Administrative Boundary Level 10 (O10)

 218. Jelka

  ID 680231, OSM Administrative Boundary Level 9 (O09)

 219. Jelka

  ID 682513, OSM Administrative Boundary Level 10 (O10)

 220. Jurová

  ID 610380, OSM Administrative Boundary Level 9 (O09)

 221. Jurová

  ID 622930, OSM Administrative Boundary Level 10 (O10)

 222. Kajal

  ID 199919, OSM Administrative Boundary Level 9 (O09)

 223. Kajal

  ID 215433, OSM Administrative Boundary Level 10 (O10)

 224. Kátlovce

  ID 610330, OSM Administrative Boundary Level 9 (O09)

 225. Kátlovce

  ID 622861, OSM Administrative Boundary Level 10 (O10)

 226. Kátov

  ID 199761, OSM Administrative Boundary Level 9 (O09)

 227. Kátov

  ID 214561, OSM Administrative Boundary Level 10 (O10)

 228. Kľačany

  ID 482854, OSM Administrative Boundary Level 9 (O09)

 229. Kľačany

  ID 491191, OSM Administrative Boundary Level 10 (O10)

 230. Klčovany

  ID 215294, OSM Administrative Boundary Level 10 (O10)

 231. Kľučiarove Kračany

  ID 622933, OSM Administrative Boundary Level 10 (O10)

 232. Kľúčovec

  ID 199974, OSM Administrative Boundary Level 9 (O09)

 233. Kľúčovec

  ID 215539, OSM Administrative Boundary Level 10 (O10)

 234. Kočín

  ID 769073, OSM Administrative Boundary Level 10 (O10)

 235. Kočín - Lančár

  ID 756442, OSM Administrative Boundary Level 9 (O09)

 236. Kocurice

  ID 622874, OSM Administrative Boundary Level 10 (O10)

 237. Kopčany

  ID 610311, OSM Administrative Boundary Level 9 (O09)

 238. Kopčany

  ID 622640, OSM Administrative Boundary Level 10 (O10)

 239. Koplotovce

  ID 199877, OSM Administrative Boundary Level 9 (O09)

 240. Koplotovce

  ID 215400, OSM Administrative Boundary Level 10 (O10)

 241. Košolná

  ID 199824, OSM Administrative Boundary Level 9 (O09)

 242. Košolná

  ID 215295, OSM Administrative Boundary Level 10 (O10)

 243. Kostolná Gala

  ID 622931, OSM Administrative Boundary Level 10 (O10)

 244. Kostolné Kračany

  ID 199976, OSM Administrative Boundary Level 9 (O09)

 245. Kostolné Kračany

  ID 215532, OSM Administrative Boundary Level 10 (O10)

 246. Košúty

  ID 610364, OSM Administrative Boundary Level 9 (O09)

 247. Košúty

  ID 622908, OSM Administrative Boundary Level 10 (O10)

 248. Koválov

  ID 1093712, OSM Administrative Boundary Level 9 (O09)

 249. Koválov

  ID 1124596, OSM Administrative Boundary Level 10 (O10)

 250. Koválovec

  ID 199754, OSM Administrative Boundary Level 9 (O09)

 251. Koválovec

  ID 214560, OSM Administrative Boundary Level 10 (O10)

 252. Krakovany

  ID 610348, OSM Administrative Boundary Level 9 (O09)

 253. Krakovany

  ID 622876, OSM Administrative Boundary Level 10 (O10)

 254. Kráľov Brod

  ID 329218, OSM Administrative Boundary Level 9 (O09)

 255. Kráľov Brod

  ID 337927, OSM Administrative Boundary Level 10 (O10)

 256. Kráľovianky

  ID 491224, OSM Administrative Boundary Level 10 (O10)

 257. Kráľovičove Kračany

  ID 215534, OSM Administrative Boundary Level 10 (O10)

 258. Kráľovičove Kračany

  ID 610376, OSM Administrative Boundary Level 9 (O09)

 259. Križovany nad Dudváhom

  ID 610336, OSM Administrative Boundary Level 9 (O09)

 260. Križovany nad Dudváhom

  ID 622860, OSM Administrative Boundary Level 10 (O10)

 261. Kuklov

  ID 199781, OSM Administrative Boundary Level 9 (O09)

 262. Kuklov

  ID 215239, OSM Administrative Boundary Level 10 (O10)

 263. Kunov

  ID 1124597, OSM Administrative Boundary Level 10 (O10)

 264. Kútniky

  ID 199990, OSM Administrative Boundary Level 9 (O09)

 265. Kúty

  ID 1093711, OSM Administrative Boundary Level 9 (O09)

 266. Kúty

  ID 1124598, OSM Administrative Boundary Level 10 (O10)

 267. Kvetoslavov

  ID 199982, OSM Administrative Boundary Level 9 (O09)

 268. Kvetoslavov

  ID 215535, OSM Administrative Boundary Level 10 (O10)

 269. Kynceľove Kračany

  ID 215536, OSM Administrative Boundary Level 10 (O10)

 270. Kyselica

  ID 610379, OSM Administrative Boundary Level 9 (O09)

 271. Kyselica

  ID 622932, OSM Administrative Boundary Level 10 (O10)

 272. Lakšárska Nová Ves

  ID 199776, OSM Administrative Boundary Level 9 (O09)

 273. Lakšárska Nová Ves

  ID 215242, OSM Administrative Boundary Level 10 (O10)

 274. Lančár

  ID 622877, OSM Administrative Boundary Level 10 (O10)

 275. Lehnice

  ID 199971, OSM Administrative Boundary Level 9 (O09)

 276. Leopoldov

  ID 199875, OSM Administrative Boundary Level 9 (O09)

 277. Leopoldov

  ID 215402, OSM Administrative Boundary Level 10 (O10)

 278. Lesné Kračany

  ID 215540, OSM Administrative Boundary Level 10 (O10)

 279. Letničie

  ID 482812, OSM Administrative Boundary Level 9 (O09)

 280. Letničie

  ID 490929, OSM Administrative Boundary Level 10 (O10)

 281. Lidér Tejed

  ID 215541, OSM Administrative Boundary Level 10 (O10)

 282. Lopašov

  ID 199758, OSM Administrative Boundary Level 9 (O09)

 283. Lopašov

  ID 214563, OSM Administrative Boundary Level 10 (O10)

 284. Lošonec

  ID 199803, OSM Administrative Boundary Level 9 (O09)

 285. Lošonec

  ID 215298, OSM Administrative Boundary Level 10 (O10)

 286. Lúč na Ostrove

  ID 610377, OSM Administrative Boundary Level 9 (O09)

 287. Macov

  ID 199956, OSM Administrative Boundary Level 9 (O09)

 288. Macov

  ID 215542, OSM Administrative Boundary Level 10 (O10)

 289. Mad

  ID 199931, OSM Administrative Boundary Level 9 (O09)

 290. Mad

  ID 215543, OSM Administrative Boundary Level 10 (O10)

 291. Madunice

  ID 199872, OSM Administrative Boundary Level 9 (O09)

 292. Madunice

  ID 215403, OSM Administrative Boundary Level 10 (O10)

 293. Majcichov

  ID 199805, OSM Administrative Boundary Level 9 (O09)

 294. Majcichov

  ID 215299, OSM Administrative Boundary Level 10 (O10)

 295. Malá Budafa

  ID 215544, OSM Administrative Boundary Level 10 (O10)

 296. Malá Lúč

  ID 215545, OSM Administrative Boundary Level 10 (O10)

 297. Malá Mača

  ID 199920, OSM Administrative Boundary Level 9 (O09)

 298. Malá Mača

  ID 215436, OSM Administrative Boundary Level 10 (O10)

 299. Malá Paka

  ID 215546, OSM Administrative Boundary Level 10 (O10)

 300. Malé Blahovo

  ID 769093, OSM Administrative Boundary Level 10 (O10)

 301. Malé Brestovany

  ID 491152, OSM Administrative Boundary Level 10 (O10)

 302. Malé Dvorníky

  ID 199935, OSM Administrative Boundary Level 9 (O09)

 303. Malé Dvorníky

  ID 215548, OSM Administrative Boundary Level 10 (O10)

 304. Malé Orvište

  ID 215345, OSM Administrative Boundary Level 10 (O10)

 305. Malý Lég

  ID 215549, OSM Administrative Boundary Level 10 (O10)

 306. Malý Máger

  ID 215550, OSM Administrative Boundary Level 10 (O10)

 307. Malženice

  ID 482832, OSM Administrative Boundary Level 9 (O09)

 308. Malženice

  ID 491153, OSM Administrative Boundary Level 10 (O10)

 309. Maslovce

  ID 215551, OSM Administrative Boundary Level 10 (O10)

 310. Masníkovo

  ID 215552, OSM Administrative Boundary Level 10 (O10)

 311. Matúškovo

  ID 889790, OSM Administrative Boundary Level 9 (O09)

 312. Matúškovo

  ID 908935, OSM Administrative Boundary Level 10 (O10)

 313. Medveďov

  ID 482862, OSM Administrative Boundary Level 9 (O09)

 314. Medveďov

  ID 491225, OSM Administrative Boundary Level 10 (O10)

 315. Merašice

  ID 199869, OSM Administrative Boundary Level 9 (O09)

 316. Merašice

  ID 215404, OSM Administrative Boundary Level 10 (O10)

 317. Michal na Ostrove

  ID 199987, OSM Administrative Boundary Level 9 (O09)

 318. Michal na Ostrove

  ID 215554, OSM Administrative Boundary Level 10 (O10)

 319. Mierovo

  ID 199944, OSM Administrative Boundary Level 9 (O09)

 320. Mierovo

  ID 215555, OSM Administrative Boundary Level 10 (O10)

 321. Mikulášov

  ID 215243, OSM Administrative Boundary Level 10 (O10)

 322. Mliečany

  ID 215556, OSM Administrative Boundary Level 10 (O10)

 323. Mliečno

  ID 908952, OSM Administrative Boundary Level 10 (O10)

 324. Močidľany

  ID 908784, OSM Administrative Boundary Level 10 (O10)

 325. Modranka

  ID 1124613, OSM Administrative Boundary Level 10 (O10)

 326. Mokrý Háj

  ID 199759, OSM Administrative Boundary Level 9 (O09)

 327. Mokrý Háj

  ID 214564, OSM Administrative Boundary Level 10 (O10)

 328. Moravany nad Váhom

  ID 199854, OSM Administrative Boundary Level 9 (O09)

 329. Moravany nad Váhom

  ID 215346, OSM Administrative Boundary Level 10 (O10)

 330. Moravské Kračany

  ID 908953, OSM Administrative Boundary Level 10 (O10)

 331. Moravský Svätý Ján

  ID 889769, OSM Administrative Boundary Level 9 (O09)

 332. Moravský Svätý Ján

  ID 908902, OSM Administrative Boundary Level 10 (O10)

 333. Mostová

  ID 1093733, OSM Administrative Boundary Level 9 (O09)

 334. Mostová

  ID 1124628, OSM Administrative Boundary Level 10 (O10)

 335. Naháč

  ID 610328, OSM Administrative Boundary Level 9 (O09)

 336. Naháč

  ID 622863, OSM Administrative Boundary Level 10 (O10)

 337. Ňárad

  ID 610381, OSM Administrative Boundary Level 9 (O09)

 338. Ňárad

  ID 622943, OSM Administrative Boundary Level 10 (O10)

 339. Nebojsa

  ID 215439, OSM Administrative Boundary Level 10 (O10)

 340. Nekyje na Ostrove

  ID 215559, OSM Administrative Boundary Level 10 (O10)

 341. Nižná

  ID 199860, OSM Administrative Boundary Level 9 (O09)

 342. Nižná

  ID 215347, OSM Administrative Boundary Level 10 (O10)

 343. Nová Jelka

  ID 682514, OSM Administrative Boundary Level 10 (O10)

 344. Nové Osady

  ID 491197, OSM Administrative Boundary Level 10 (O10)

 345. Nový Život

  ID 199961, OSM Administrative Boundary Level 9 (O09)

 346. Ohrady

  ID 756460, OSM Administrative Boundary Level 9 (O09)

 347. Ohrady

  ID 769094, OSM Administrative Boundary Level 10 (O10)

 348. Okoč

  ID 610371, OSM Administrative Boundary Level 9 (O09)

 349. Okoč

  ID 622934, OSM Administrative Boundary Level 10 (O10)

 350. okres Dunajská Streda

  ID 1036174, OSM Administrative Boundary Level 8 (O08)

 351. okres Galanta

  ID 1036130, OSM Administrative Boundary Level 8 (O08)

 352. okres Hlohovec

  ID 586467, OSM Administrative Boundary Level 8 (O08)

 353. okres Piešťany

  ID 1036132, OSM Administrative Boundary Level 8 (O08)

 354. okres Senica

  ID 1036140, OSM Administrative Boundary Level 8 (O08)

 355. okres Skalica

  ID 1036145, OSM Administrative Boundary Level 8 (O08)

 356. okres Trnava

  ID 1036141, OSM Administrative Boundary Level 8 (O08)

 357. Oľdza

  ID 199948, OSM Administrative Boundary Level 9 (O09)

 358. Oľdza

  ID 215564, OSM Administrative Boundary Level 10 (O10)

 359. Opatovský Sokolec

  ID 215562, OSM Administrative Boundary Level 10 (O10)

 360. Opoj

  ID 199812, OSM Administrative Boundary Level 9 (O09)

 361. Opoj

  ID 215304, OSM Administrative Boundary Level 10 (O10)

 362. Orechová Potôň

  ID 215563, OSM Administrative Boundary Level 10 (O10)

 363. Orechová Potôň

  ID 889800, OSM Administrative Boundary Level 9 (O09)

 364. Oreské

  ID 199750, OSM Administrative Boundary Level 9 (O09)

 365. Oreské

  ID 214566, OSM Administrative Boundary Level 10 (O10)

 366. Ostrov

  ID 215442, OSM Administrative Boundary Level 10 (O10)

 367. Ostrov

  ID 610350, OSM Administrative Boundary Level 9 (O09)

 368. Ostrov

  ID 622878, OSM Administrative Boundary Level 10 (O10)

 369. Osuské

  ID 680222, OSM Administrative Boundary Level 9 (O09)

 370. Osuské

  ID 682503, OSM Administrative Boundary Level 10 (O10)

 371. Pác

  ID 908911, OSM Administrative Boundary Level 10 (O10)

 372. Padáň

  ID 1093738, OSM Administrative Boundary Level 9 (O09)

 373. Padáň

  ID 1124641, OSM Administrative Boundary Level 10 (O10)

 374. Paderovce

  ID 491154, OSM Administrative Boundary Level 10 (O10)

 375. Pastuchov

  ID 199886, OSM Administrative Boundary Level 9 (O09)

 376. Pastuchov

  ID 215405, OSM Administrative Boundary Level 10 (O10)

 377. Pata

  ID 610368, OSM Administrative Boundary Level 9 (O09)

 378. Pata

  ID 622910, OSM Administrative Boundary Level 10 (O10)

 379. Pataš

  ID 199979, OSM Administrative Boundary Level 9 (O09)

 380. Pataš

  ID 215566, OSM Administrative Boundary Level 10 (O10)

 381. Pavlice

  ID 756432, OSM Administrative Boundary Level 9 (O09)

 382. Pavlice

  ID 769063, OSM Administrative Boundary Level 10 (O10)

 383. Pečeňady

  ID 889783, OSM Administrative Boundary Level 9 (O09)

 384. Pečeňady

  ID 908916, OSM Administrative Boundary Level 10 (O10)

 385. Petrova Ves

  ID 199745, OSM Administrative Boundary Level 9 (O09)

 386. Petrova Ves

  ID 214567, OSM Administrative Boundary Level 10 (O10)

 387. Piešťany

  ID 610343, OSM Administrative Boundary Level 9 (O09)

 388. Piešťany

  ID 622879, OSM Administrative Boundary Level 10 (O10)

 389. Pinkove Kračany

  ID 908954, OSM Administrative Boundary Level 10 (O10)

 390. Plavecký Peter

  ID 199779, OSM Administrative Boundary Level 9 (O09)

 391. Plavecký Peter

  ID 215246, OSM Administrative Boundary Level 10 (O10)

 392. Pódafa

  ID 215570, OSM Administrative Boundary Level 10 (O10)

 393. Podbranč

  ID 482828, OSM Administrative Boundary Level 9 (O09)

 394. Podbranč

  ID 491133, OSM Administrative Boundary Level 10 (O10)

 395. Popudinské Močidľany

  ID 199752, OSM Administrative Boundary Level 9 (O09)

 396. Popudiny

  ID 908785, OSM Administrative Boundary Level 10 (O10)

 397. Posádka

  ID 215406, OSM Administrative Boundary Level 10 (O10)

 398. Póšfa

  ID 215571, OSM Administrative Boundary Level 10 (O10)

 399. Poteho osada

  ID 215568, OSM Administrative Boundary Level 10 (O10)

 400. Potônske Lúky

  ID 199963, OSM Administrative Boundary Level 9 (O09)

 401. Potônske Lúky

  ID 215569, OSM Administrative Boundary Level 10 (O10)

 402. Povoda

  ID 199960, OSM Administrative Boundary Level 9 (O09)

 403. Prašník

  ID 610341, OSM Administrative Boundary Level 9 (O09)

 404. Prašník

  ID 622880, OSM Administrative Boundary Level 10 (O10)

 405. Prietrž

  ID 482829, OSM Administrative Boundary Level 9 (O09)

 406. Prietrž

  ID 491134, OSM Administrative Boundary Level 10 (O10)

 407. Prietržka

  ID 1093660, OSM Administrative Boundary Level 9 (O09)

 408. Prietržka

  ID 1124464, OSM Administrative Boundary Level 10 (O10)

 409. Prievaly

  ID 610321, OSM Administrative Boundary Level 9 (O09)

 410. Prievaly

  ID 622852, OSM Administrative Boundary Level 10 (O10)

 411. Primoravské lúky

  ID 214570, OSM Administrative Boundary Level 10 (O10)

 412. Pusté Sady

  ID 199926, OSM Administrative Boundary Level 9 (O09)

 413. Pusté Sady

  ID 215444, OSM Administrative Boundary Level 10 (O10)

 414. Pusté Úľany

  ID 1093727, OSM Administrative Boundary Level 9 (O09)

 415. Pusté Úľany

  ID 1124629, OSM Administrative Boundary Level 10 (O10)

 416. Radimov

  ID 490930, OSM Administrative Boundary Level 10 (O10)

 417. Radimov

  ID 610315, OSM Administrative Boundary Level 9 (O09)

 418. Radošovce

  ID 214572, OSM Administrative Boundary Level 10 (O10)

 419. Radošovce

  ID 482839, OSM Administrative Boundary Level 9 (O09)

 420. Radošovce

  ID 491155, OSM Administrative Boundary Level 10 (O10)

 421. Radošovce

  ID 1093659, OSM Administrative Boundary Level 9 (O09)

 422. Rakovice

  ID 756444, OSM Administrative Boundary Level 9 (O09)

 423. Rakovice

  ID 769074, OSM Administrative Boundary Level 10 (O10)

 424. Rastice

  ID 215572, OSM Administrative Boundary Level 10 (O10)

 425. Ratkovce

  ID 199882, OSM Administrative Boundary Level 9 (O09)

 426. Ratkovce

  ID 215407, OSM Administrative Boundary Level 10 (O10)

 427. Ratnovce

  ID 610344, OSM Administrative Boundary Level 9 (O09)

 428. Ratnovce

  ID 622881, OSM Administrative Boundary Level 10 (O10)

 429. Rohov

  ID 1093710, OSM Administrative Boundary Level 9 (O09)

 430. Rohov

  ID 1124599, OSM Administrative Boundary Level 10 (O10)

 431. Rohovce

  ID 610374, OSM Administrative Boundary Level 9 (O09)

 432. Rohovce

  ID 622935, OSM Administrative Boundary Level 10 (O10)

 433. Rovensko

  ID 199768, OSM Administrative Boundary Level 9 (O09)

 434. Rovensko

  ID 215251, OSM Administrative Boundary Level 10 (O10)

 435. Rozbehy

  ID 215252, OSM Administrative Boundary Level 10 (O10)

 436. Rúbanice

  ID 337680, OSM Administrative Boundary Level 10 (O10)

 437. Ružindol

  ID 610331, OSM Administrative Boundary Level 9 (O09)

 438. Ružindol

  ID 622864, OSM Administrative Boundary Level 10 (O10)

 439. Rybky

  ID 1093708, OSM Administrative Boundary Level 9 (O09)

 440. Rybky

  ID 1124600, OSM Administrative Boundary Level 10 (O10)

 441. Šajdíkove Humence

  ID 1093707, OSM Administrative Boundary Level 9 (O09)

 442. Šajdíkove Humence

  ID 1124604, OSM Administrative Boundary Level 10 (O10)

 443. Šalgočka

  ID 199899, OSM Administrative Boundary Level 9 (O09)

 444. Šalgočka

  ID 215462, OSM Administrative Boundary Level 10 (O10)

 445. Šamorín

  ID 1093737, OSM Administrative Boundary Level 9 (O09)

 446. Šamorín

  ID 1124643, OSM Administrative Boundary Level 10 (O10)

 447. Sap

  ID 889799, OSM Administrative Boundary Level 9 (O09)

 448. Sap

  ID 908955, OSM Administrative Boundary Level 10 (O10)

 449. Sása

  ID 215576, OSM Administrative Boundary Level 10 (O10)

 450. Sasinkovo

  ID 482852, OSM Administrative Boundary Level 9 (O09)

 451. Sasinkovo

  ID 491192, OSM Administrative Boundary Level 10 (O10)

 452. Šaštín

  ID 215263, OSM Administrative Boundary Level 10 (O10)

 453. Šaštín-Stráže

  ID 756428, OSM Administrative Boundary Level 9 (O09)

 454. Sedlište

  ID 622641, OSM Administrative Boundary Level 10 (O10)

 455. Sekule

  ID 889767, OSM Administrative Boundary Level 9 (O09)

 456. Sekule

  ID 908903, OSM Administrative Boundary Level 10 (O10)

 457. Šelpice

  ID 756433, OSM Administrative Boundary Level 9 (O09)

 458. Šelpice

  ID 769070, OSM Administrative Boundary Level 10 (O10)

 459. Senica

  ID 1093709, OSM Administrative Boundary Level 9 (O09)

 460. Senica

  ID 1124601, OSM Administrative Boundary Level 10 (O10)

 461. Sereď

  ID 889784, OSM Administrative Boundary Level 9 (O09)

 462. Sereď

  ID 908937, OSM Administrative Boundary Level 10 (O10)

 463. Siladice

  ID 199878, OSM Administrative Boundary Level 9 (O09)

 464. Siladice

  ID 215409, OSM Administrative Boundary Level 10 (O10)

 465. Šintava

  ID 756452, OSM Administrative Boundary Level 9 (O09)

 466. Šintava

  ID 769086, OSM Administrative Boundary Level 10 (O10)

 467. Šípkové

  ID 889780, OSM Administrative Boundary Level 9 (O09)

 468. Šípkové

  ID 908919, OSM Administrative Boundary Level 10 (O10)

 469. Šipošovské Kračany

  ID 628566, OSM Administrative Boundary Level 10 (O10)

 470. Skalica

  ID 1093662, OSM Administrative Boundary Level 9 (O09)

 471. Skalica

  ID 1124465, OSM Administrative Boundary Level 10 (O10)

 472. Sládkovičovo

  ID 889785, OSM Administrative Boundary Level 9 (O09)

 473. Sládkovičovo

  ID 908938, OSM Administrative Boundary Level 10 (O10)

 474. Slovenská Nová Ves

  ID 1093721, OSM Administrative Boundary Level 9 (O09)

 475. Slovenská Nová Ves

  ID 1124614, OSM Administrative Boundary Level 10 (O10)

 476. Smolenice

  ID 680226, OSM Administrative Boundary Level 9 (O09)

 477. Smolenice

  ID 682508, OSM Administrative Boundary Level 10 (O10)

 478. Smolenická Nová Ves

  ID 215312, OSM Administrative Boundary Level 10 (O10)

 479. Smolinské

  ID 199764, OSM Administrative Boundary Level 9 (O09)

 480. Smolinské

  ID 215256, OSM Administrative Boundary Level 10 (O10)

 481. Smrdáky

  ID 1093706, OSM Administrative Boundary Level 9 (O09)

 482. Smrdáky

  ID 1124602, OSM Administrative Boundary Level 10 (O10)

 483. Sobotište

  ID 199766, OSM Administrative Boundary Level 9 (O09)

 484. Sobotište

  ID 215258, OSM Administrative Boundary Level 10 (O10)

 485. Sokolovce

  ID 610346, OSM Administrative Boundary Level 9 (O09)

 486. Sokolovce

  ID 622882, OSM Administrative Boundary Level 10 (O10)

 487. Šoporňa

  ID 756453, OSM Administrative Boundary Level 9 (O09)

 488. Šoporňa

  ID 769087, OSM Administrative Boundary Level 10 (O10)

 489. Šoriakoš

  ID 1124633, OSM Administrative Boundary Level 10 (O10)

 490. Špačince

  ID 199825, OSM Administrative Boundary Level 9 (O09)

 491. Špačince

  ID 215328, OSM Administrative Boundary Level 10 (O10)

 492. Stará Gala

  ID 622937, OSM Administrative Boundary Level 10 (O10)

 493. Štefanov

  ID 756427, OSM Administrative Boundary Level 9 (O09)

 494. Štefanov

  ID 769053, OSM Administrative Boundary Level 10 (O10)

 495. Šterusy

  ID 756443, OSM Administrative Boundary Level 9 (O09)

 496. Šterusy

  ID 769076, OSM Administrative Boundary Level 10 (O10)

 497. Stráže

  ID 622883, OSM Administrative Boundary Level 10 (O10)

 498. Stráže nad Myjavou

  ID 769052, OSM Administrative Boundary Level 10 (O10)

 499. Stredný Čepeň

  ID 215448, OSM Administrative Boundary Level 10 (O10)

 500. Štvrtok na Ostrove

  ID 199991, OSM Administrative Boundary Level 9 (O09)

 501. Štvrtok na Ostrove

  ID 215606, OSM Administrative Boundary Level 10 (O10)

 502. Suchá nad Parnou

  ID 756429, OSM Administrative Boundary Level 9 (O09)

 503. Suchá nad Parnou

  ID 769066, OSM Administrative Boundary Level 10 (O10)

 504. Šuľany

  ID 908958, OSM Administrative Boundary Level 10 (O10)

 505. Šulekovo

  ID 769080, OSM Administrative Boundary Level 10 (O10)

 506. Šúrovce

  ID 199821, OSM Administrative Boundary Level 9 (O09)

 507. Ťapkové

  ID 622888, OSM Administrative Boundary Level 10 (O10)

 508. Tekolďany

  ID 680229, OSM Administrative Boundary Level 9 (O09)

 509. Tekolďany

  ID 682511, OSM Administrative Boundary Level 10 (O10)

 510. Tepličky

  ID 482848, OSM Administrative Boundary Level 9 (O09)

 511. Tepličky

  ID 491194, OSM Administrative Boundary Level 10 (O10)

 512. Töböréte

  ID 215582, OSM Administrative Boundary Level 10 (O10)

 513. Tomášikovo

  ID 1093730, OSM Administrative Boundary Level 9 (O09)

 514. Tomášikovo

  ID 1124630, OSM Administrative Boundary Level 10 (O10)

 515. Tône

  ID 215581, OSM Administrative Boundary Level 10 (O10)

 516. Tonkovce

  ID 215577, OSM Administrative Boundary Level 10 (O10)

 517. Topoľnica

  ID 199918, OSM Administrative Boundary Level 9 (O09)

 518. Topoľnica

  ID 215450, OSM Administrative Boundary Level 10 (O10)

 519. Topoľníky

  ID 889801, OSM Administrative Boundary Level 9 (O09)

 520. Trakovice

  ID 756447, OSM Administrative Boundary Level 9 (O09)

 521. Trakovice

  ID 769079, OSM Administrative Boundary Level 10 (O10)

 522. Trebatice

  ID 610342, OSM Administrative Boundary Level 9 (O09)

 523. Trebatice

  ID 622884, OSM Administrative Boundary Level 10 (O10)

 524. Trhová Hradská

  ID 1093736, OSM Administrative Boundary Level 9 (O09)

 525. Trhová Hradská

  ID 1124642, OSM Administrative Boundary Level 10 (O10)

 526. Trnava

  ID 1093719, OSM Administrative Boundary Level 9 (O09)

 527. Trnava

  ID 1124615, OSM Administrative Boundary Level 10 (O10)

 528. Trnávka

  ID 199942, OSM Administrative Boundary Level 9 (O09)

 529. Trnávka

  ID 215579, OSM Administrative Boundary Level 10 (O10)

 530. Trnovec

  ID 1093661, OSM Administrative Boundary Level 9 (O09)

 531. Trnovec

  ID 1124466, OSM Administrative Boundary Level 10 (O10)

 532. Trstená na Ostrove

  ID 610372, OSM Administrative Boundary Level 9 (O09)

 533. Trstená na Ostrove

  ID 622939, OSM Administrative Boundary Level 10 (O10)

 534. Trstice

  ID 889791, OSM Administrative Boundary Level 9 (O09)

 535. Trstice

  ID 908940, OSM Administrative Boundary Level 10 (O10)

 536. Trstín

  ID 199838, OSM Administrative Boundary Level 9 (O09)

 537. Trstín

  ID 215315, OSM Administrative Boundary Level 10 (O10)

 538. Unín

  ID 490932, OSM Administrative Boundary Level 10 (O10)

 539. Unín

  ID 610314, OSM Administrative Boundary Level 9 (O09)

 540. Unknown name for way with ID 165535304

  ID 233732, OSM Administrative Boundary Level 10 (O10)

 541. Váhovce

  ID 199914, OSM Administrative Boundary Level 9 (O09)

 542. Váhovce

  ID 215457, OSM Administrative Boundary Level 10 (O10)

 543. Valtov Šúr

  ID 215316, OSM Administrative Boundary Level 10 (O10)

 544. Varov Šúr

  ID 622866, OSM Administrative Boundary Level 10 (O10)

 545. Veľká Budafa

  ID 215583, OSM Administrative Boundary Level 10 (O10)

 546. Veľká Lúč

  ID 622940, OSM Administrative Boundary Level 10 (O10)

 547. Veľká Mača

  ID 889795, OSM Administrative Boundary Level 9 (O09)

 548. Veľká Mača

  ID 908941, OSM Administrative Boundary Level 10 (O10)

 549. Veľká Paka

  ID 199962, OSM Administrative Boundary Level 9 (O09)

 550. Veľká Paka

  ID 215585, OSM Administrative Boundary Level 10 (O10)

 551. Veľké Blahovo

  ID 889798, OSM Administrative Boundary Level 9 (O09)

 552. Veľké Blahovo

  ID 908956, OSM Administrative Boundary Level 10 (O10)

 553. Veľké Brestovany

  ID 215318, OSM Administrative Boundary Level 10 (O10)

 554. Veľké Dvorníky

  ID 756462, OSM Administrative Boundary Level 9 (O09)

 555. Veľké Dvorníky

  ID 769096, OSM Administrative Boundary Level 10 (O10)

 556. Veľké Kostoľany

  ID 215358, OSM Administrative Boundary Level 10 (O10)

 557. Veľké Kostoľany

  ID 889781, OSM Administrative Boundary Level 9 (O09)

 558. Veľké Orvište

  ID 199852, OSM Administrative Boundary Level 9 (O09)

 559. Veľké Orvište

  ID 215359, OSM Administrative Boundary Level 10 (O10)

 560. Veľké Šúrovce I

  ID 622867, OSM Administrative Boundary Level 10 (O10)

 561. Veľké Šúrovce II

  ID 215320, OSM Administrative Boundary Level 10 (O10)

 562. Veľké Úľany

  ID 756456, OSM Administrative Boundary Level 9 (O09)

 563. Veľké Úľany

  ID 769084, OSM Administrative Boundary Level 10 (O10)

 564. Veľký Grob

  ID 1093731, OSM Administrative Boundary Level 9 (O09)

 565. Veľký Grob

  ID 1124631, OSM Administrative Boundary Level 10 (O10)

 566. Veľký Lég

  ID 215588, OSM Administrative Boundary Level 10 (O10)

 567. Veľký Meder

  ID 610378, OSM Administrative Boundary Level 9 (O09)

 568. Veľký Meder

  ID 622941, OSM Administrative Boundary Level 10 (O10)

 569. Veselé

  ID 756445, OSM Administrative Boundary Level 9 (O09)

 570. Veselé

  ID 769075, OSM Administrative Boundary Level 10 (O10)

 571. Vidovany

  ID 214578, OSM Administrative Boundary Level 10 (O10)

 572. Vieska

  ID 199975, OSM Administrative Boundary Level 9 (O09)

 573. Vieska

  ID 215590, OSM Administrative Boundary Level 10 (O10)

 574. Vieska

  ID 1124467, OSM Administrative Boundary Level 10 (O10)

 575. Vinohrady nad Váhom

  ID 610353, OSM Administrative Boundary Level 9 (O09)

 576. Vinohrady nad Váhom

  ID 622917, OSM Administrative Boundary Level 10 (O10)

 577. Vlčkovany

  ID 214580, OSM Administrative Boundary Level 10 (O10)

 578. Vlčkovce

  ID 199834, OSM Administrative Boundary Level 9 (O09)

 579. Vlčkovce

  ID 215321, OSM Administrative Boundary Level 10 (O10)

 580. Voderady

  ID 756437, OSM Administrative Boundary Level 9 (O09)

 581. Voderady

  ID 769068, OSM Administrative Boundary Level 10 (O10)

 582. Vojka nad Dunajom

  ID 610382, OSM Administrative Boundary Level 9 (O09)

 583. Vojka nad Dunajom

  ID 622942, OSM Administrative Boundary Level 10 (O10)

 584. Vojtechovce

  ID 215592, OSM Administrative Boundary Level 10 (O10)

 585. Vozokany

  ID 610360, OSM Administrative Boundary Level 9 (O09)

 586. Vozokany

  ID 622918, OSM Administrative Boundary Level 10 (O10)

 587. Vrádište

  ID 889741, OSM Administrative Boundary Level 9 (O09)

 588. Vrádište

  ID 908787, OSM Administrative Boundary Level 10 (O10)

 589. Vrakúň

  ID 199945, OSM Administrative Boundary Level 9 (O09)

 590. Vrakúň

  ID 215593, OSM Administrative Boundary Level 10 (O10)

 591. Vrbové

  ID 889782, OSM Administrative Boundary Level 9 (O09)

 592. Vrbové

  ID 908917, OSM Administrative Boundary Level 10 (O10)

 593. Vydrany

  ID 199949, OSM Administrative Boundary Level 9 (O09)

 594. Vydrany

  ID 215594, OSM Administrative Boundary Level 10 (O10)

 595. Záhajné

  ID 622644, OSM Administrative Boundary Level 10 (O10)

 596. Zákostoľany

  ID 908918, OSM Administrative Boundary Level 10 (O10)

 597. Zavar

  ID 889774, OSM Administrative Boundary Level 9 (O09)

 598. Zavar

  ID 908914, OSM Administrative Boundary Level 10 (O10)

 599. Zeleneč

  ID 199820, OSM Administrative Boundary Level 9 (O09)

 600. Zeleneč

  ID 215324, OSM Administrative Boundary Level 10 (O10)

 601. Zemianske Sady

  ID 199905, OSM Administrative Boundary Level 9 (O09)

 602. Zemianske Sady

  ID 215458, OSM Administrative Boundary Level 10 (O10)

 603. Zemianske Šúrovce

  ID 215325, OSM Administrative Boundary Level 10 (O10)

 604. Zlaté Klasy

  ID 199951, OSM Administrative Boundary Level 9 (O09)

 605. Žlkovce

  ID 215416, OSM Administrative Boundary Level 10 (O10)

 606. Žlkovce

  ID 610352, OSM Administrative Boundary Level 9 (O09)

 607. Zúgov

  ID 622919, OSM Administrative Boundary Level 10 (O10)

 608. Zvončín

  ID 756434, OSM Administrative Boundary Level 9 (O09)

 609. Zvončín

  ID 769069, OSM Administrative Boundary Level 10 (O10)