Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης ID 963935